Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng

0934.501.783

Triệu hổ cung cấp sản phẩm phụ kiện panel bình thuận. MÁy nghiỀn bỘt mỊn. Khi ép các nguyên liệu nhỏ hay bị lọt hoặc xót không ép được hết nguyên liệu.